Direct naar:

Langs het IJ

Architectuurtochten door gebieden aan de Zuidelijke IJoever, Amsterdam

€ 6,90 stuk Bestel nu!
  • Uitgebreide en toegankelijke gids met bestaande, recente en toekomstige architectuur langs de Zuidelijke IJoever in Amsterdam
  • Nieuwe ontwikkelingen in een historische context
  • Deze publicatie is geschreven in het Nederlands! Klik hier voor de Engelse variant van dit boek

Auteurs: Sabine Lebesque, Daphna Beerdsen, Yttje Feddes, Aart Hiemstra, Maarten Kloos, Ernest Kurpershoek, Merel Ligtelijn, Marinus Oostenbrink, Ingrid Oosterheerd, Evert Verhagen
Redactie: Sabine Lebesque
Ontwerp: De Designpolitie

2007, Valiz | ondersteund door Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, ProjectManagement Bureau Amsterdam, Haven Amsterdam, Stimuleringsfonds voor Architectuur | paperback | 352 blz. | 16,8 x 10,6 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-78088-11-0


De Zuidelijke IJoever in Amsterdam heeft in korte tijd een spectaculaire transformatie ondergaan. In de architectuurgids Langs het IJ wordt voor het eerst een volledig overzicht gegeven van de architectonische en stedenbouwkundige ontwikkelingen langs de voormalige havengebieden. Hier is nu een mix van wonen, werken en recreatie gerealiseerd.
Negen architectuurroutes met foto’s en toelichtingen voeren langs zo’n 200 projecten — oude, nieuwe en toekomstige — variërend van wooncomplexen en kantoorgebouwen tot openbare ruimtes, bruggen, monumenten en kunstwerken. Verder is er aandacht voor uiteenlopende thema’s als woningtypologieën, infrastructuur, gentrificatie, de haven, de IJdijken en recreatie.