Direct naar:

Neighbourhoods for the Future

A Plea for a Social and Ecological Urbanism

€ 27,50 stuk Bestel nu!

  • Herdruk nu beschikbaar!
  • Op wijkniveau duurzaamheid koppelen aan sociale verbondenheid. Welke kwaliteiten heeft de wijk dan nodig en hoe bereiken we die?
  • Een reeks ideeën, voorbeeldprojecten en 9 lessen die kunnen helpen de stadswijk in de toekomst vorm te geven.

Auteur(s): Maarten Hajer, Peter Pelzer, Martijn van den Hurk, Chris ten Dam, Edwin Buitelaar
Ontwerp: Catalogtree

2020, trancityxvaliz met Urban Futures Studio, Universiteit Utrecht | paperback | 224 blz. | 24 x 17 cm (h x b) | English | ISBN 978-94-92095-78-7

Boekpresentatie: 25 november 2020 – 20.30 tot 21.45 uur – Livestream Pakhuis de Zwijger Amsterdam. Programma Nederlandstalig. Met onder anderen: Maarten Hajer (Universiteit Utrecht), Freek van Riet (MUST Stedebouw), Anne Seghers (Ruimtevolk), Elfi de Wit (Sweco) en Marco Broekman (BURA Urbanism). Meer informatie hier.

In de media

  • Artikel over Neighbourhoods for the Future door Agnes Franzen op Gebiedsontwikkeling.nu online platform voor kennis, nieuws en opinie.
  • Neighbourhoods for the Future in de 10 beste boeken 2020 door Harm Tilman op De Architect.
  • Lees de samenvatting en bespreking van Neighbourhoods for the Future op Foreground, online publicatie over de stedelijke ruimte.
  • De recensie van Neighbourhoods for the Future door Tim Devos is te vinden op Archined.
  • Lees hier de recensie van Neighbourhoods for the Future door Sebastian Loew op Urban Design Journal

De huidige ecologische crisis zal het gezicht en het lot van steden veranderen. Neighbourhoods for the Future is gebaseerd op de overtuiging dat we steden moeten ontwikkelen met de focus op het wijkniveau. Dat is de aangewezen schaal en het speelveld om onze stedelijke toekomst op te bouwen. De wijk is klein genoeg om tastbaar te zijn, maar groot genoeg om het verschil te maken. Voor succesvolle wijken in levendige steden moeten bewoners worden betrokken en moeten strategieën worden ingebed in een breder sociaal beleid.

Met de introductie van de concepten ‘neighbourhood ecologies’ en ‘neighbourhood arrangements’ en gebaseerd op voorbeelden in Europa en Noord-Amerika, biedt dit boek een nieuw perspectief op de relatie tussen verschillende partijen, middelen en regels; en biedt het lessen om verandering teweeg te brengen en stadsbewoners en beleidsmakers voor te bereiden op het realiseren van hun eigen ‘neighbourhood for the future’.