Direct naar:

Nieuwe symbolen voor Nederland

€ 10,00 stuk Bestel nu!

  • Kan kunst antwoord geven op morele vragen of behoeftes?
  • Prikkelende essays die uitnodigen tot discussie

Auteurs: Bregtje van der Haak, Chris Keulemans, Anna Tilroe, Cor Wagenaar, Rutger Wolfson
Redactie: Rutger Wolfson
Ontwerp: Annelys de Vet

2005, Valiz met De Vleeshal | ondersteund door de Mondriaan Stichting | paperback | 125 blz. | 17 x 12 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-80818-59-0


Nederland is zoekende: van een gedeeld idee over een gezamenlijke toekomst is al lang geen sprake meer. De invloed van globalisering, van andere culturen en religies en een reeks van aanslagen doen verlangen naar symbolen die uitdrukking geven aan wat ons bindt. Tot op heden beperkte de discussie hierover zich hoofdzakelijk tot politieke en religieuze kringen. In Nieuwe symbolen voor Nederland spreekt het culturele veld zich hier nu ook over uit, door richting te geven aan vragen als: ‘kunnen de kunsten symbolen ontwikkelen die uitdrukking geven aan gedeelde waarden?’, ‘welke waarden zijn dit?’ en ‘zijn de kunsten vandaag in staat een nieuw toekomstbeeld te formuleren?’. Het boek geeft geen sluitende antwoorden, maar daagt uit tot verder debat over morele verwarring, nieuwe waarden en de uitdrukkingsmogelijkheden van de kunst.