Direct naar:

Omstreden plannen, onderschatte burgers

De stad verdichten met bewoners

€ 17,50 stuk Bestel nu!

De digitale versie van dit essay is gratis beschikbaar voor de lezer, maar verdere verspreiding is alleen toegestaan met verwijzing naar de downloads op onze website.

Auteur: Frans Soeterbroek

Design: Meeusontwerpt

Series:
Stadsessays

Boekhandel: Niet leverbaar via CB, wel rechtstreeks bij de uitgever, lage korting

2022, trancityxvaliz | paperback | 100 pp. |  21 x 13,5 cm (h x b) | Nederlands| ISBN 978-94-93246-17-1 | € 14,50

Frans Soeterbroek alias de Ruimtemaker is socioloog en verbindt als adviseur, activist en publicist de wereld van stads- en gebiedsontwikkeling met die van gemeenschapsvorming en democratisering. De afgelopen jaren heeft hij vele gemeenten en bewonersgroepen geadviseerd over de invoering van de Omgevingswet en over binnenstedelijke verdichting. www.deruimtemaker.nl

In de media

Lees hier het artikel 'Yes Please, in My Backyard' door Rinske Brand op Gebiedsontwikkeling.nu (10 oktober 2022)

Lees hier het artikel 'Omstreden plannen, onderschatte burgers' door Joop de Haan in Nul20 (7 oktober 2022)

Lees hier het artikel 'Essay over participatie legt de vinger op de zere plek' van Louis Engelman in Nieuws030 (15 september 2022)

Lees hier het interview met Frans Soeterbroek over zijn nieuwe essay op Gebiedsontwikkeling.nu (7 september 2022)


Bewoners worden niet serieus betrokken bij woningbouw en gebiedsontwikkeling in de stad. Dat leidt tot steeds grotere verwijdering tussen de plannenmakers en bewoners, tussen politiek en burger, tussen oude en nieuwe buurtbewoners. Frans Soeterbroek kiest positie en biedt perspectief op een ontwikkelcultuur die uitnodigend is naar bewoners.

Hij schrijft over de onnodige angst voor NIMBY-gedrag, de bewoner als onmisbare kracht voor goede plannen, het heroveren van de publieke zaak op marktwerking en technocratie, een verdichtingsaanpak waarmee je dichter op de leefwereld blijft en de burger als ontwikkelaar.