Direct naar:

Pavilion Propositions

Nine Points on an Architectural Phenomenon

€ 17,50 stuk Bestel nu!

  • Negen stellingen die pleiten voor een herwaardering van het paviljoen als architectonisch fenomeen
  • Laat zien waarom het paviljoen interessant is voor het bestuderen van de link tussen architectuur en kunst en cultuur

Auteurs: Wouter Davidts, John Macarthur, Susan Holden, Ashley Paine
Ontwerp: Sam de Groot
Serie: vis-à-vis

2018, Valiz met University of Queensland (ATCH, Architecture Theory Criticism and History Research Centre) en Universiteit Gent | paperback | 95 blz. | Engels | ISBN 978-94-92095-50-3


Pavilion Propositions richt zich op het hedendaagse fenomeen van het 'kunstpaviljoen' en andere, vaak tijdelijke en functieloze architecturale bouwwerken. Wereldwijd worden zulke paviljoenen gebouwd in opdracht van kunstinstituten en worden ze bijvoorbeeld gebruikt als expositieruimte (zoals het jaarlijkse Serpentine Pavilion in Londen, het Young Architects Program in New York en het MPavilion in Melbourne). Ondanks zijn alomtegenwoordigheid en populariteit wordt het hedendaagse paviljoen inconsistent getheoretiseerd en vaak geringschat.

In dit tot nadenken stemmende boek herclaimen de auteurs het paviljoen als architectonisch onderwerp. In negen stellingen ageren ze tegen diegenen die het paviljoen wegzetten als voorbeeld van de uitputting van het kritisch potentieel op het snijpunt tussen kunst en architectuur. Het fenomeen 'paviljoen' nodigt uit tot het onderzoeken van grotere actuele vraagstukken over de veranderende relaties tussen cultuur en economie — veranderingen die juist plaatsvinden op het vlak waar architectuur en kunst elkaar raken.