Direct naar:

Peer Bedaux • Architect

Uitverkocht

  • Monografie van een traditioneel architect met een talent voor eenvoud en beperking
  • Inclusief veel beeldmateriaal, zoals foto’s, tekeningen, artikelen en ontwerpen
  • Uitverkoren bij de Best Verzorgde Boeken 2006

Auteurs: Hans Ibelings, Marc Mulders
Fotografie: Peter Cuypers
Ontwerp: Kinkorn, Maarten Meevis

2006, Valiz | gebonden | 168 blz. | 32,5 x 24,5 cm (h x b) | Nederlands, Engels | ISBN 978-90-78088-066


Net zoals sommige schrijvers steeds hetzelfde boek schrijven, zo ontwerpt Peer Bedaux (Goirle, 1940) ogenschijnlijk keer op keer hetzelfde gebouw. Bedauxs talent voor de beperking komt tot uiting in zijn oeuvre als geheel, en in zijn afzonderlijke gebouwen die hun zeggingskracht ontlenen aan de opzettelijke beperking van de architectonische middelen waarmee ze zijn gemaakt. De architectuur van Bedaux lijkt eenvoudiger dan ze is. De kracht en betekenis van Bedauxs oeuvre schuilen in de volharding waarmee hij bepaalde thema’s in al hun variaties heeft onderzocht, beproefd en geperfectioneerd. Door daar consequent aan vast te houden is een oeuvre ontstaan dat is doortrokken van architectonische conventies, maar ingaat tegen een van de belangrijkste conventies van dit moment: het streven om origineel te zijn.