Direct naar:

Publiek vastgoed

analyses, concepten, voorbeelden

€ 22,50 stuk Bestel nu!

  • Nieuw en relevant perspectief op maatschappelijk vastgoed
  • Een inspirerend pleidooi voor het versterken van de publieke zaak

Auteur: Marc van Leent
Bijdragen: Irene Müller – Concetta (illustraties)
Ontwerp: Joseph Plateau

2012, trancityxvaliz | ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | paperback | 192 blz. | 24 x 17 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-78088-64-6


Gebouwen en terreinen om elkaar te ontmoeten, te leren, om te sporten, om van cultuur te genieten, om te spelen of om te netwerken zijn ‘publiek vastgoed’. Ze zijn vanzelfsprekend onderdeel van onze samenleving en collectief bezit. Maar dat betekent niet dat we er efficiënt mee omgaan, of dat we de sociale en culturele potenties optimaal gebruiken. In Publiek Vastgoed: Analyses, concepten en voorbeelden geeft Marc van Leent op basis van een historisch en actueel overzicht en aan de hand van zestien voorbeelden een kritische analyse. Hij gaat in op architectuur, de relatie met de buurt, het programma, de exploitatie en deelnemende partijen en hun belangen. Vervolgens formuleert hij innovatieve concepten waardoor publiek vastgoed beter kan renderen. Publiek vastgoed is een inspirerend pleidooi voor een andere omgang met onze maatschappelijke gebouwen. Het biedt een rijke verzameling aan ideeën en concepten die praktisch toepasbaar zijn voor lokale overheid, voor corporaties en ontwikkelaars, voor architecten en stedenbouwkundigen en voor directies en bestuurders van maatschappelijke organisaties.

Marc van Leent is gangmaker in het werkveld van maatschappelijk vastgoed. Hij is opgeleid als architect en daarna gevormd in volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. In 2006 richtte hij de Wijkplaats op, een netwerk van professionals dat zich volledig op maatschappelijk vastgoed toelegt.