Direct naar:

Rafaël Rozendaal

Everything, Always, Everywhere

€ 25,00 stuk Bestel nu!

  • Eerste grote monografie van deze internetkunstpionier
  • Hoe speelt de kunstenaar in op de groeiende digitale mogelijkheden?
  • Uitverkoren tot een van de Best Verzorgde Boeken 2017, ook door de Studentenjury!

Auteurs: Marvin Jordan, Kodama Kanazawa, Christiane Paul, Margriet Schavemaker
Ontwerp: Studio Remco van Bladel

2017, Valiz| ondersteund door Mondriaan Fonds, Jaap Harten Fonds, Postmasters Gallery, New York, Steve Turner, Los Angeles, Takuro Someya Contemporary Art, Tokyo, Upstream Gallery, Amsterdam | paperback| 320 blz. | Engels | ISBN 978-94-92095-30-5


De artistieke praktijk van Rafaël Rozendaal bestaat uit websites, installaties, prints en teksten. Zijn werk tekent zich af binnen en serie transformaties—van beweging naar abstractie, van virtuele naar fysieke ruimte, en van website naar print—die met elkaar in verband staan. Al zijn werken hebben een ding gemeen: ze ontstaan vanuit een fascinatie voor bewegend beeld en interactiviteit in de meest basale vorm. Everything, Always, Everywhere staat stil bij de veranderingen die Rozendaal’s werk in de afgelopen jaren heeft ondergaan; kijkend naar zowel de ontwikkeling van de kunstenaar, als de technologische vooruitgang die digitale kunst in de afgelopen jaren beïnvloed heeft. Hoe kan de kunstenaar inspelen op de alsmaar groeiende digitale mogelijkheden? Wat is zijn relatie met Japan en Azië en hoe is deze terug te zien in zijn werk? Drie essays, door curator en mediawetenschapper Christiane Paul; kunsthistoricus Margriet Schavemaker, en curator Kodama Kanazawa, gaan in op deze vragen en diepen daarbij ook andere kwesties en thema’s rondom het werk van Rozendaal uit, met een nadruk op net.art en digitale kunst. De eigen stem van de kunstenaar komt tot uitdrukking in een lang interview met Marvin Jordan en in de verschillende visuele essays die hij samen met ontwerper Remco van Bladel creëerde.