Direct naar:

Repressief Liberalisme

Opstellen over creatieve arbeid, politiek en kunst

NIET BESCHIKBAAR

  • Hoe ziet de vrijheid van de hedendaagse kunstenaar er uit?
  • Verkent de intrinsieke en democratische waarde van kunst

Auteur: Pascal Gielen
Ontwerp: Meeusontwerpt
Serie: Ars & Politica

2013, Valiz met Fontys, Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg | paperback | 328 blz. | 21 x 14,5 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-78088-84-4

Inhoudsopgave (pdf)
Introductie (pdf)


Vrijheid is de waarde die de kunstenaar deelt met de politiek liberaal. De kunstenaar krijgt de beste idee├źn wanneer hij werkt in vrijheid. De zuivere liberaal betoogt dat zijn samenleving floreert, wanneer zowel individu als markt zo vrij mogelijk wordt gelaten. Maar hoe is het vandaag de dag met dit vrijheidsideaal gesteld? De kunstenaar onderwierp zich de laatste jaren gewillig aan economische en sociale eisen, terwijl zowel overheden als het bedrijfsleven juist de creatieve vrijheid leken te omarmen. In de roes van de creatieve industrie stimuleerden ze flexibele en laagbetaalde arbeid en werden sociale zekerheden stelselmatig uitgehold. Wordt de creatief ondernemer daarmee vrijer of juist vogelvrij verklaard? Repressief Liberalisme gaat in op de paradox van het huidige politieke bestel, dat enerzijds de vrijheid verkondigt, maar anderzijds deze steeds geraffineerder aan banden legt. Wat doet dit bestel met democratie en zou de kunstenaar daar een zinvol antwoord op kunnen bieden?

Pascal Gielen is als kunstsocioloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Antwerpen. Gielen publiceert veelvuldig en internationaal over culturele politiek, visuele cultuur, en cultureel beleid.