Direct naar:

Take Place

Photography and Place from Multiple Perspectives

Uitverkocht

  • Over het begrip ‘plaats’ in de fotografie en de studie van fotografie in relatie tot andere media theoretiseert
  • Antennae-serie geselecteerd voor De Best Verzorgde Boeken 2009

Redactie: Helen Westgeest
Bijdragen: Thomas Crow, Caroline van Eck, Barbara Hooper, Pieter Laurens Mol, Anja Novak, Batia Suter, Hilde Van Gelder, Helen Westgeest, Kitty Zijlmans
Ontwerp: Metahaven
Serie: Antennae

2009, Valiz | ondersteund door het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Universiteit Leiden | paperback | 282 blz. | 21 x 13,5 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-90-78088-35-6


In de hedendaagse kunst wordt buitengewoon rijk gebruik gemaakt van fotografie. Foto’s maken vaak deel uit van (multimediale) installaties waarin boeiende reflecties en interacties tot stand komen. Opmerkelijk daarbinnen is de manier waarop fotografie het concept 'plaats' problematiseert. Het thema plaats ligt voor de hand, immers, de foto wordt vaak gezien als verwijzend naar de plaats waar ze is genomen, maar in veel hedendaagse installatiekunst is die relatie veel complexer. Take Place laat niet alleen die complexiteit zien, het boek theoretiseert ook de notie van plaats in de fotografie en de plaats van fotografie in hedendaagse kunstprojecten. In Take Place wordt dan ook vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines (kunstgeschiedenis, theorie van de fotografie, architectuurgeschiedenis, sociale geografie) en vanuit diverse artistieke disciplines (installatiekunst, performance, architectuur en vooral multimediale projecten) gereflecteerd op dit thema. Deze bundel beoogt aanknopingspunten te bieden voor vervolgonderzoek naar het concept plaats in de fotografie en voor onderzoek van fotografie in de context van andere media.