Direct naar:

The Art of Civil Action

Political Space and Cultural Dissent

€ 22,50 stuk Bestel nu!

  • Hoe kunst en cultuur de bouwstenen kunnen bieden voor een sterk civiel domein
  • Sociaal wetenschappers, cultuuwetenschappers, activisten en kunstenaars over artistieke platforms, activisme en burgerinitiatieven

Redactie: Philipp Dietachmair & Pascal Gielen
Ontwerp: Metahaven
Serie: Antennae-Arts in Society

2017, Valiz met European Cultural Foundation, ARIA/Antwerp Research Institute for the Arts, Culture Commons Quest Office | paperback | 352 blz. | 21 x 13.5 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-92095-39-8

In de media


De afgelopen jaren hebben politieke verschuivingen, de financiële crisis en klimaatverandering niet alleen voor veel onrust gezorgd; zij zijn ook de aanleiding voor een herdefiniëring van het civiele domein. Het civiele domein is de maatschappelijke ruimte waar individuen en gemeenschappen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, en zich inzetten voor sociale en politieke kwesties. Het is een domein dat nog niet beheerst wordt door wetgeving of marktwerking. Een domein waar het collectief zijn invloed kan laten gelden en waar kritische geluiden en politieke alternatieven uitgewisseld worden. Dit boek kijkt naar verschillende artistieke praktijken, activistische platforms en nieuwe burgerinitiatieven en stelt daarbij de vraag hoe kunst en cultuur de bouwstenen kunnen bieden voor een sterk civiel domein. Hoe brengen kunstenaars en andere betrokkenen ‘de kunst van “civil action”’ in de praktijk? Welke strategieën kunnen zij toepassen om hun lokale invloed te vergroten? En wat kunnen zij betekenen op transnationaal niveau? Cultuurtheoretici, activisten en kunstenaars onderzoeken hoe de kunsten materiaal en denkbeelden kunnen aanreiken voor een lokaal geworteld civiel domein in een wereld die op globaal niveau steeds meer verbonden is.

Met bijdragen van: Andrew Barnett, Llorenç Bonet, llya Budraitskis, Giuliana Ciancio, Philipp Dietachmair, Milena Dragićević Šešić, Pascal Gielen, Max Haiven, Stefan Kaegi, Ivan Krastev, Thijs Lijster, Tomislav Medak, Borka Pavićević, Yudhishthir Raj Isar, Igor Stokfiszewski, Hakan Topal. Illustraties door Dan Perjovschi