Direct naar:

The Practice of Dramaturgy

Working on Actions in Performance

€ 22,50 stuk Bestel nu!

  • Dramaturgie als een gedeelde, politieke en katalytiserd praktijk
  • Verbindt de theorie over dramaturgie met sociale, artistieke en politieke inzichten en actuele debatten over actie, werk en post-fordistische arbeid

Redactie: Konstantina Georgelou, Efrosini Protopapa, Danae Theodoridou
Ontwerp: Metahaven
Serie: Antennae, Arts in Society

2016, Valiz | paperback | 304 pp. | 21 x 13,5 cm (h x w) | English | ISBN 978-94-92095-18-3


Er is toenemende interesse voor de twee dimensies van dramaturgie; het werk van de dramaturg en de compositorische, cohesieve en betekenisgevende aspecten van de voorstelling. Vanuit deze betekenissen gaat The Practice of Dramaturgy in op dramaturgie als een gedeelde, politieke en katalytische praktijk die handelingen stuurt op een speculatieve, eerder dan op een instructieve, manier. In het eerste gedeelte, Dramaturgy as Working on Actions, bespreken de redacteuren drie werkprincipes die aan de basis van hun visie op dramaturgie liggen. Ook keren zij terug naar de etymologie van de term ‘dramaturgie’ (‘drama’=actie en ‘ergon’=werk), en relateren deze aan debatten over actie, werk en post-fordistische arbeid. In het tweede gedeelte, Working on Actions and Beyond, gaan diverse gastauteurs in op de artistieke, sociale en politieke perspectieven die volgen uit dit begrip van dramaturgie.

Bijdragen: Una Bauer, Simon Bayly, Andrea Božić, Nicola Conibere, Guy Cools, Augusto Corrieri, Konstantina Georgelou, Ivana Müller, Betina Panagiotara, Efrosini Protopapa, Joachim Robbrecht, Jonas Rutgeerts, Nienke Scholts, Arabella Stanger, Danae Theodoridou, Julia Willms, Jasna Jasna Žmak