Direct naar:

The Trade of the Teacher

Visual Thinking with Mieke Bal

€ 17,50 stuk Bestel nu!

  • Maakt de denkwijze van een van de belangrijkste hedendaagse cultuur- en literatuurwetenschappers inzichtelijk op een persoonlijke, precieze en toegankelijke manier
  • Een bron van inspiratie voor studenten en docenten in de kunsten en de geesteswetenschappen

Auteur: Jeroen Lutters
Redactie: Mieke Bal, Jeroen Lutters
Ontwerp: Sam de Groot
Serie: vis-à-vis

2018, Valiz met ArtEZ University of the Arts, Arnhem-Zwolle-Enschedes, Arnhem-Zwolle-Enschede | paperback | 160 blz. | 23.5 cm x 16.5 cm (staand) | Engels | ISBN 978-94-92095-56-5


Tijdens een aantal ontmoetingen gingen Jeroen Lutters en Mieke Bal in gesprek over de kunst van kennisoverdracht. Op zoek naar een dialoog die ook zou raken aan de beeldende kunst, bracht Lutters schilderijen van Banksy, Marlene Dumas, en George Deem mee als teaching objects — voor elke conversatie één. Hij vroeg Mieke Bal wat deze schilderijen zouden kunnen zeggen over lesgeven en kennisoverdracht in bredere zin. Het resultaat is The Trade of the Teacher: Visual Thinking with Mieke Bal, het eerste boek dat zich specifiek richt op het denken van Mieke Bal over lesgeven en educatie. Daarnaast is het een persoonlijk, meanderend, en zorgvuldig verslag van haar manier van denken via beeldende kunst en literatuur. Het geeft op levendige wijze weer hoe ze kennis en ideeën uitwisselt met studenten en collega's. Dit boek vormt hopelijk een inspiratiebron voor studenten en docenten — met name in de kunsten en geesteswetenschappen — die verlangen naar een alternatief geluid binnen het complexe onderwijsveld.

Mieke Bal is cultureel academicus, criticus, videokunstenaar en af en toe curator, met een lange doceergeschiedenis binnen de kunsten en de geesteswetenschappen. Mieke Bal werkt op het gebied van gender, migrantculturen, psychoanalyse en kritiek op het kapitalisme. Ze heeft 38 boeken gepubliceerd, waaronder A Mieke Bal Reader (2006), Quoting Caravaggio (1999) en Narratology (1985), die meerdere malen zijn herzien, vertaald en in herprint zijn gegaan.

Jeroen Lutters is kunst- en cultuuranalyst en educatief ontwerper. Hij focust zich op de centrale rol van de kunsten en geesteswetenschappen in het hedendaagse curriculum, het belang van artist educators en de theorie en praktijk van art-based learning. Jeroen Lutters is professor op ArtEZ, hogeschool voor de kunsten.