Direct naar:

The Wasted City

Approaches to Circular City Making

€ 22,50 stuk Bestel nu!

  • Verdiept, bevordert en creëert draagvlak voor circulaire benaderingen en initiatieven
  • Hoe kunnen we afval in ons dagelijkse stedelijke systeem integreren?

Redactie: Francesca Miazzo / CITIES Foundation
Bijdragen: Francesca Miazzo, Mehdi Comeau, Alex Thibadoux, Marijana Novak, Anna Hult, Barbara Koole, Joost Beunderman, Konstantinos Kourkoutas, Federico Savini, Michiel Schwarz
Ontwerp: Chris Knox

2017, trancityxvaliz with CITIES Amsterdam | supported by Creative Industries Fund NL | paperback | 164 pp | 24 x 17 (h x w) | English | ISBN 978-94-92095-31-2


The Wasted City—Approaches to Circular City Making stelt de vraag hoe we circulariteit in de stad op een systemische manier kunnen benaderen en hoe we afval in ons dagelijkse systeem kunnen integreren. Op basis van vele casestudies onderzoekt dit boek hoe verschillende benaderingen van circulariteit op elkaar aansluiten en wat er nodig is om circulaire stedelijke ontwikkeling de nieuwe, duurzame standaard te maken. Het is ontworpen als een toolkit die een nieuwe impuls kan geven aan dialoog en actie rondom circulair stadmaken. Het boek kan gebruikt worden voor het verdiepen, bevorderen en het creëren van draagvlak voor circulaire benaderingen en initiatieven. De conclusie biedt een reeks stellingen die burgers, ontwerpers, architecten, stadmakers, politici en academici inspireren om circulariteit te omarmen als onmiskenbare gemene deler voor systemische verandering.

Casestudies: Lena Fashion Lending Library (NL), Stichting Biomeiler (NL), Instock (NL), Vandebron (NL), Circular Amsterdam (NL), CityLab010 (NL), Flanders’ Materials Programme (BE), Bologna Lab (IT), Solidarity Fridge (ES), The Brighton Waste House (UK), Library of Things (UK), Fintry Development Trust (UK), Plant Chicago (US), The Empowerment Plan (US), Closed Loop Partners (US), United States Business Council for Sustainable Development (USBCSD) (US), Toronto Tool Library (CA), Sharing City Seoul (KR)