Direct naar:

Valuing Architecture

Heritage and the Economics of Culture


€ 25,00 stuk Bestel nu!

  • onderzoekt verschillende perspectieven op de waarde van architectuur
  • kijkt naar inherente culturele en historische waarde en hoe deze al dan niet linkt aan economische betekenis
  • geeft de erfgoeddiscussie nieuwe inhoud

Redactie: Ashley Paine, Susan Holden, John Macarthur
Bijdragen: Daniel M. Abramson, Tom Brigden, Alex Brown, Amy Clarke, Wouter Davidts, Bart Decroos, Susan Holden, Jordan Kauffman, Hamish Lonergan, John Macarthur, Joanna Merwood-Salisbury, Ashley Paine, Anton Pereira, Andrea Phillips, Lara Schrijver, Ari Seligmann, Kirsty Volz, Rosemary Willink
Ontwerp: Sam de Groot
Serie: vis-à-vis

2020, Valiz met University of Queensland, Australian Research Council, Universiteit Gent | paperback | 288 blz. | 23,4 x 16,5 cm (h x b) | ISBN 978-94-92095-93-0 | € 25,00

Casestudies o.a.:
Stedelijk Museum Amsterdam
Openluchtmusea, o.a. Arnhem
Kanal–Centre Pompidou, Brussel
Robin Hood Gardens, Peter & Alison Smithson, Londen
Metabolistische architectuur
Brutalistische architectuurArchitectuur is bij uitstek een discipline die verschillende krachtenvelden verbindt, voornamelijk culturele betekenis en economische waarde. Anders dan in andere kunstvormen, zoals beeldende kunst, muziek, podiumkunsten en literatuur, spelen bij architectuur grote factoren een rol die niet vanuit de eigen discipline bepaald worden, zoals de vastgoedmarkt, lokale en globale economie, grondstofprijzen, milieueisen, etc. Deze ongelijke, wederzijdse dynamiek wordt extra zichtbaar bij architectuurerfgoed. Conflicten tussen de intrinsieke betekenis van architectuurerfgoed, om die te waarderen en te behouden, en economische argumenten om oude, minder efficiënte gebouwen af te breken zijn een goed voorbeeld van die botsende belangen. De reikwijdte van die discussie wordt weerspiegeld in het publieke debat waarin uiteenlopende standpunten vaak fel verdedigd worden.

Valuing Architecture zoekt geen ‘oplossing’ in de discussie over de culturele betekenis van architectuur en architectuurerfgoed, maar wil eerder aandacht geven aan diverse concrete projecten, plekken en voorvallen waarin die culturele of economische betekenis bevraagd kan worden, of grondig onder druk is komen te staan. Deze uitgave brengt deze concrete casestudies samen, zowel historisch als hedendaags, om zo te onderzoeken hoe verschillende waardes in architectuur doorkruisen, verbinden of tot discussie leiden, en wat er voor architectuur en erfgoed fundamenteel op het spel staat in het balanceren van cultuur en economie.