Direct naar:

Verkenning van de rechtvaardige stad

Stedenbouw en de economisering van de ruimte

€ 17,50 stuk Bestel nu!

> PDF https://goo.gl/wyDhf4
> Epub https://goo.gl/9WvERt

De digitale versie van dit essay is gratis beschikbaar voor de lezer, maar verdere verspreiding is alleen toegestaan met verwijzing naar de downloads op onze website.

Auteurs: Simon Franke, Wouter Veldhuis
Ontwerp: Meeusontwerpt
Serie: Stadsessays

Boekhandel: Niet leverbaar via CB, wel rechtstreeks bij de uitgever, lage korting

2018, trancityxvaliz | ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | paperback | 72 blz. | 21 x 13,5 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-94-92095-59-6


Een ontoegankelijke woningmarkt, gentrificatie, segregatie, marginalisering van kwetsbare groepen en daarbij het verdwijnen van maatschappelijk vastgoed en openbare ruimte. Is de stad er nog wel voor iedereen en voor alle functies van het stedelijke leven? Dit essay schetst de gevaren van een te eenzijdige economische blik op het gebruik van de ruimte in onze steden, waardoor essentiële maatschappelijke functies worden verdrongen. Maar het zoekt ook naar nieuw perspectief, in de (her)waardering van de publieke of fundamentele economie, in het elan van de stadmakers, in nieuw zelfvertrouwen bij maatschappelijke organisaties.
Stedenbouw kan zorgen voor een diverse en open stad. Daarin moeten ruimtelijke vorm en maatschappelijke programma, wonen en werken, privaat en publiek een rechtvaardig aandeel hebben. Niet om de stad voor iedereen gelijk te maken, maar wel om die voor iedereen optimaal te maken.