Direct naar:

Boekpresentatie Neighbourhoods for the Future

25 november, online

— In deze boeklancering, die ook online te volgen is, wordt de nieuwe publi
— Dit boek beschrijft en adresseert ontwerppraktijken waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande wereld, met de lokale mensen en met respect voor de natuurlijke hulpbronnen die er nog zijn.

Wanneer: woensdag 25 november, 20:30 (CET)
Waar: Kijk hier mee naar de livecast van Pakhuis de Zwijger
Organisatie: Pakhuis de Zwijger in samenwerking met TrancityxValiz, Universiteit Utrecht, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningshuisrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Toegang: Kijk online gratis mee, er is een beperkt aantal tickets beschikbaar om in de zaal aanwezig te zijn. Kaarten via Pakhuis de Zwijger.Klimaatverandering zal het gezicht van de stad veranderen. We moeten leren omgaan met de negatieve effecten van uitstoot van CO2, piekbuien of aanhoudende droogte. Kunnen we naast klimaatbestendige steden ook gelijk betere steden creëren? In het boek Neighbourhoods for the Future worden de opties voor betere steden verkend. De focus ligt op wijkniveau, de maat tussen thuis en stad, tussen intimiteit en anonimiteit. In het programma nemen we het boek als basis en laten we onder andere internationale voorbeelden zien van inspirerende wijken van de toekomst. Twee begrippen staan hierbij centraal: de neighbourhood ecology (de kwaliteit van de wijk) en de neighbourhood arrangement (de kans op een succesvolle transformatie). Hoe transformeren we de stedelijke omgeving? Hoe koppelen we duurzaamheid aan sociale verbondenheid?

Met: Maarten Hajer (Professor Urban Futures, UU), Elfi de Wit (Afdelingshoofd Gebiedsadvies, Sweco), Freek van Riet (Stedenbouwkundige, Must), Anne Seghers (Onderzoeker en projectleider, Ruimtevolk) en Marco Broekman (Architect en stedenbouwkundige, BURA urbanism).

Aanleiding van dit programma is het verschijnen van het boek Neighbourhoods for the Future: A Plea for Social and Ecologial Urbanism: A Plea for a Social and Ecological Urbanism. Het programma is Nederlandstalig.