Direct naar:

Boekpresentatie | Flourishing Foodscapes

27 september 2018 in de Academie van Bouwkunst, Amsterdam

Kom op 27 september 2018 naar de boekpresentatie van Flourishing Foodscapes! Met een aansluitend programma wijdt deze avond zich op toegankelijke wijze en voor een algemeen geïnteresseerd publiek aan de onderwerpen binnen het boek, zoals het wereldwijde probleem van voedsel(schaarste) en structurele, grootschalige oplossingen hiervoor.

Wat: Symposium en boekpresentatie Flourishing Foodscapes
Wanneer: 27 september 2018, 17:00-20:00
Waar: Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 211-213, 1011 PG Amsterdam
Organisatie: Valiz met de Academie van Bouwkunst
Voertaal: Engels
Toegang: Binnenkort meer informatie over de aanmelding voor dit evenement


Voedselproductie- en consumptie staan in direct verband met een aantal van de grote uitdagingen van deze tijd, zoals bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering, biodiversiteit, afval en sociale ongelijkheid. Deze kwesties hebben ook een ruimtelijke component: voedsel heeft een grote impact op zowel de stad (op consumptie en, in mindere mate, op de productie van voedsel) als het platteland (voornamelijk productie, maar ook de rest van de voedselketen). Flourishing Foodscapes onderzoekt de ruimtelijke organisatie van voedselnetwerken aan de hand van internationale studies en inspirerende voorbeelden. Het boek overstijgt het veld van bottom-up initiatieven en particuliere projecten en pleit voor een structurele, grootschalige aanpak van voedselproblematiek.
Op 27 september wordt dit boek gepresenteerd met aansluitend een programma. Meer informatie over dit programma volgt binnenklort!