Direct naar:

Werkconferentie coöperatieven maken de stad

17 januari 2022, online vanuit Amsterdam

  • Online boekpresentatie van operatie wooncoöperatie
  • Onderdeel van de Boekentournee operatie wooncoöperatie

Wat: Boekpresentatie
Met: Arie Lengkeek, Peter Kuenzli, en vele anderen
Wanneer: maandag 17 januari 2022, 16:00 - 22:00
Waar: Online
Georganiseerd door: Pakhuis de Zwijger
Voertaal: Nederlands
Toegang: Gratis - aanmelden voor de livestream kan hier

Op 17 januari 2022 is operatie wooncoöperatie online gepresenteerd tijdens de Werkconferentie coöperatieven maken de stad middels een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Kijk hier terug: In beeld: Woon- & Energiecoöperatieven en De toekomst van de wooncoöperatie

Houd deze website en onze Instagrampagina in de gaten voor meer informatie over dit programma en de boekentournee van operatie wooncoöperatie!


Werkconferentie cooperatieven maken de stad

Van de realisatie van betaalbare woningen en energie, tot buurtzorg, voedselproductie en het schoonhouden van de openbare ruimte; overal zetten burgers zich in met initiatieven voor hun buurt, stad of gemeenschap. Ze ontwikkelen publieke diensten, producten of activiteiten die niet gericht zijn op winst maken, maar wel relevante publieke waarde creëren. Toch kiezen overheden er nog steeds voor overwegend met marktpartijen in zee te gaan. Maatschappelijk initiatiefnemers lopen keer op keer aan tegen scepsis en wantrouwen, niet functionele bureaucratie en blokkades bij financiële instellingen; zaken die duurzame ontwikkelingen in de weg staan. In deze tijd, waarin het initiatief uit de samenleving zich nadrukkelijk manifesteert, biedt het model van de ‘coöperatie’ een alternatief voor de traditionele publiek-private samenwerking (PPS). Een juridische en functionele invulling van publiek-civiele samenwerking (PCS), waarin burger en overheid zich constructief tot elkaar kunnen verhouden. Wat is precies de toegevoegde waarde van een coöperatie? Hoe zorgen we ervoor dat dit model een sterke schakel in de samenwerking tussen burger en overheid wordt? En hoe ziet een coöperatieve stad en samenleving in de toekomst eruit? Samen met bewoners, onderzoekers, ambtenaren en politici, verkennen we de potentie van de coöperatieve beweging in de stad en land.

Operatie wooncoöperatie

Wonen is een grondrecht, geen handelswaar. De oplossingen voor het gebrek aan betaalbare woningen die markt en politiek voorstellen, pakken de symptomen aan, maar bieden geen structurele vernieuwing. Burgers kunnen ook zelf vormgeven aan andere, gezamenlijke manieren van wonen.

operatie wooncoöperatie (trancityxvaliz, 2022) stelt de gemeenschapseconomie centraal en positioneert de ‘wooncoöperatie’ als een derde alternatief tussen huur en koop. Het vertelt de geschiedenis van ons wonen; waarom de coöperatie uit beeld verdween en hoe de wooncrisis tot stand kwam.

Het boek documenteert tien bijzondere coöperatieve projecten en legt uit hoe dit soort projecten alleen kan ontstaan door bewuste keuzes vanuit het lokale bestuur. Het werkt toe naar een optimistisch, offensief, toepasbaar en haalbaar voorstel: uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit. Op inspirerende wijze toont het boek hoe we in Nederland een andere weg kunnen inslaan door wonen te verbinden aan gemeenschapseconomie en gemeenschapsvorming.