Direct naar:

Common Skin

Myriam Mihindou

uitverkocht

  • Biedt aanknopingspunten voor een ‘inclusief’ begrip van hedendaagse kunst
  • Introduceert een alternatieve kunstbeschouwing die filosofische, antropologische en literaire perspectieven combineert

Auteurs: Daphne Pappers, Liesbeth Levy, Myriam Mihindou
Redactie: Daphne Pappers
Ontwerp: Meeus Ontwerpt
Serie: Context Without Walls

2014, Valiz | ondersteund door Mondriaan Fonds, SNS REAAL Fonds, K.F. Heinfonds | paperback | 128 blz.| 24 x 17 cm (h x b) | Nederlands | Engels | ISBN 978-90-78088-67-7

Inhoudsopgave (pdf)
Introductie (pdf)
Over de auteurs (pdf)


Common Skin is het artistieke motief van Myriam Mihindou, de kunstenaar wier werk in dit boek centraal staat. Het is ook het verbindende begrip van de bredere problematiek die in dit boek aan de orde komt. Anderen als anders zien, vasthouden aan verschil, blokkeert het denken over de waarde en rijkdom van culturele diversiteit. De vraag is wat de alternatieven zijn voor alteriteit. Welke denkwijzen en (visuele) strategieën kunnen het perspectief naar een 'inclusieve' kunstbeschouwing openen?
Kunstcriticus Daphne Pappers concentreert zich als een archeoloog op Mihindous werk en legt stap voor stap verschillende aspecten bloot. Zij preciseert de kwestie over een alternatieve kunstbeschouwing door verschillende filosofische, antropologische en literaire zienswijzen te combineren in een analyse van Mihindous werk. Een beeldessay van de kunstenaar visualiseert de belangrijkste thema’s van Mihindou’s werk. Aansluitend toont filosoof Liesbeth Levy de kracht van de dialoogfilosofie van Emmanuel Levinas, die een niet-vrijblijvend beroep doet op de ontmoeting met de ander.