Direct naar:

De ruimte die we delen

Hoe Maken We Architectuur en Stedenbouw Politiek?

€ 14,50 stuk Bestel nu!

  • U kunt deze titel voorbestellen in onze webshop. 
  • De digitale versie van dit essay is gratis beschikbaar voor de lezer, maar verdere verspreiding is alleen toegestaan met verwijzing naar de downloads op onze website of de website van Trancity.

Auteur: Hans Teerds

Ontwerp: Meeusontwerpt

Serie: Stadsessays

Boekhandel: Niet leverbaar via CB, wel rechtstreeks bij de uitgever, lage korting

verwacht: september 2023, trancityxvaliz | pb | 92 blz. | 21 x 13,5 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-94-93246-32-4


Hans Teerds is architect en stedenbouwkundige. Hij is werkzaam als senior docent en onderzoeker bij de leerstoel voor geschiedenis en theorie van de stedenbouw aan de ETH in Zürich. 


Architectuur en stedenbouw zijn te belangrijk om niet publiek besproken te worden. Maar het betrekken van het publiek hierbij is gortendeels gereduceerd tot het afvinken van verplichte inspraakprocedures. Geïnspireerd door de filosofie van Hannah Arendt schetst Hans Teerds hoe de gebouwde omgeving de mens conditioneert, en daarmee niet alleen invloed heeft op het persoonlijke en sociale leven van haar bewoners, maar ook op de politieke vitaliteit van een samenleving. Ontwerp grijpt in, in de wereld die we delen––om een begrip van Arendt te gebruiken––en dat maakt architectuur en stedenbouw fundamenteel politiek.