Direct naar:

Design Struggles

Intersecting Histories, Pedagogies, and Perspectives


Deze uitgave is peer-reviewed en ook digitaal beschikbaar via de golden open access route. U kunt de PDF hier downloaden.

  • Verhelderende bijdragen over hoe de fundamenten van ontwerppraktijk en -denken onlosmakelijk verbonden zijn met structuren van onderdrukking en onzekere bestaanswijze
  • Geeft in de breedte alle stof tot nadenken over de designdiscipline en hoe daar verandering in te brengen
  • PLURAL-serie verkozen door de studentenjury bij de Best Verzorgde Boeken 2020

Redactie: Claudia Mareis, Nina Paim
Bijdragen: Danah Abdulla, Tanveer Ahmed, Zoy Anastassakis, Ahmed Ansari, Brave New Alps, Johannes Bruder, Cheryl Buckley, Sria Chatterjee, Alison J. Clarke, Sasha Costanza-Chock, Paola De Martin, Decolonising Design, depatriarchise design, Bianca Elzenbaumer, Arturo Escobar, Kjetil Fallan, Griselda Flesler, Corin Gisel, Matthew Kiem, Claudia Mareis, Ramia Mazé, Tania Messell, Anja Neidhardt, Nan O’Sullivan, Maya Ober, Nina Paim, Luiza Prado de O. Martins, Mia Charlene White

Ontwerp: Lotte Lara Schröder
Serie: PLURAL
2021, Valiz, met Swiss Design Network SDN | ondersteund door Swiss National Science Foundation | paperback | 416 blz. | 24 x 17 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-92095-88-6 | € 27,50
DOI: 10.47982/BookRxiv.34

Claudia Mareisis onderzoeker en cultuurwetenschapper op het gebied van design, met een achtergrond in de ontwerppraktijk. Ze is hoogleraar designgeschiedenis en -theorie aan de FHNW Academie voor Kunst en Design in Basel.

Nina Paim is curator, onderzoeker en docent, afkomstig uit Brazilië en gevestigd in Basel. Paim heft een MA in ontwerponderzoek van HKB Bern. Ze geeft wereldwijd les en lezingen en heeft onlangs het platform Futuress mede opgericht.

In de media

  • Lees hier een recensie van Design Struggles door Saraleah Fordyce voor het Journal of the Design Studies Forum (gepubliceerd: 8 november 2021)
  • Bekijk hier de bespreking van Design Struggles in étapes magazine (Franstalig, no. 261, sept-okt. 2021)
  • Lees hier de boekbespreking door Emanuele Quinz op  Critique d'art no. 59 (winter 2022)

Design Struggles brengt een urgente en uitgebreide reeks stemmen samen die reflecteert op vastgeroeste systemen die door de designdiscipline mede bepaald en bevestigd zijn, en geeft tegenstem aan sociale, politieke, economische, culturele en ecologische onrechtvaardigheden. Het boek laat zien hoe de verstrengeling van het ontwerpveld met onderdrukkende structuren voort is gekomen uit Eurocentrisch en neoliberaal gedachtegoed. De verschillende bijdragen doen voorstellen om de discipline van binnenuit te bevragen en veranderen door middel van antiracistische, postkapitalistische, queer-feministische en milieubewuste perspectieven. Deze discussie wil duurzame, nieuwe praktijken en denkwijzen binnen het ontwerpveld genereren die de status quo doorbreken en ondervertegenwoordigde stemmen en perspectieven vanuit de kern, de rafelranden en van buitenaf meer zichtbaar maken.

Design Struggles bevat toegankelijke verhalen, diepe reflectie en casestudies met wereldwijde voorbeelden van intersectionele, transformatieve benaderingen van de betekenis en praktijk van design, en is een bronnenboek voor creatieve makers, kunstenaars, designers, architecten en onderwijs over de fundamenten van hun discipline.

Design Struggles de derde titel in de Valiz PLURAL-serie. PLURAL richt zich op de intersectie tussen identiteit, macht, representatie en emancipatie, en hoe die tot uiting komt in de kunsten en in andere culturele praktijken. De PLURAL-delen willen recht doen aan de veelheid van stemmen, ervaringen en perspectieven in de samenleving en in de kunsten, met nieuwe en kritische inzichten van kunstenaars, activisten, cultuur- en sociale wetenschappers, kunstprofessionals en theoretici. Daarmee wil de serie zowel historische als huidige en toekomstige betekenissen van deze posities en hun onderlinge relaties aan de orde stellen. Eerder verschenen: Feminist Art Activisms and Artivisms (2020, red. Katy Deepwell) en Shame! and Masculinity (2020, red. Ernst van Alphen).