Direct naar:

IN/Search RE/Search

Imagining Scenarios Through Art and Design

  • innovatieve projecten van een toekomstige generatie kunstenaars en ontwerpers bieden inzichten in wat ‘onderzoek’ teweeg kan brengen, en wat de inzet en bandbreedte van artistiek onderzoek kan zijn
  • twaalf urgente maatschappelijke thema’s articuleren de huidige menselijke conditie, en hoe jonge kunstenaars/ontwerpers zich daartoe verhouden
  • inspirerend, toekomstgericht, geëngageerd, practice-based; toegankelijk geschreven

Redactie: Gabrielle Kennedy
Bijdragen: Amade Aouatef M’charek, Lorand Bartels, David Bell, Jeroen Boomgaard, Fabrice Bourlez, Rogier Brom, Jane Coaston, Ronald W. Dworkin, Adam Gopnik, Will Grant, Gabrielle Kennedy, Toby Kiers, Matthew Longo, Robert MacFarlane, Deirdre McCloskey, John McWorter, Bart Nooteboom, Daan Oostveen, Jim van Os, Michael Paterniti, Pedro Ramos Pinto, Christopher Robinson, Tim Rogan, Richard Stenger, Doreen St. Félix, Rachel Wiseman, Aiora Zabala en vele kunstenaars en ontwerpers
Illustraties: Sunjoo Lee
Ontwerp: Haller Brun

2020, Valiz i.s.m. Gerrit Rietveld Academie / Sandberg Instituut, Amsterdam | Paperback | ca. 420 blz. | formaat 21,5 x 11,5 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-92095-80-0 | € 19,90

IN/Search RE/Search is samengesteld door Gabrielle Kennedy, een in Amsterdam gevestigde journalist op het gebied van ontwerpen. Ze is momenteel hoofdredacteur van DAMN° Magazine en heeft bijgedragen aan vele publicaties over design en onderwijs.

In de media

  • Klik hier om het artikel 'Art and Knowledge Intertwined' door Angelique Spaninks op de Dutch Design Awards-website te lezen (29 september 2022)

IN/Search RE/Search biedt een unieke kijk op de verschillende gezichten van de intersectie kunst, design en onderzoek. Het boek is geordend in twaalf inhoudelijke hoofdstukken: The Anthropocene Epoch; The Climate Crisis; The Coexerced Existence, The Limitations of Language; Facts and Fictions; The Fragile Human; The Instrumentalised Identity; Gender and Violence; The Question of Race; Politics of Public Space; Naked Capitalism; The Morality of a Cyborg, die via kunst- en ontwerpprojecten geanalyseerd worden. De projecten worden ingebed in journalistieke exploraties en academische reflecties.

Door diverse praktijken samen te brengen (kunstenaarschap, ontwerp- en schrijfpraktijken en academisch onderzoek) wordt inzicht geboden in hoe een artistiek onderzoeksproces wordt vormgegeven en zich ontwikkelt. De caleidoscopische samenkomst van deze manieren van aanpak veroorzaakt een boeiende verschuiving op het gebied van het denken over hoe kennis binnen de kunsten tot stand komt, de dagelijkse praktijk voedt en vice versa.

Hiermee biedt deze publicatie inzicht in de denk- en werkwijze waarop een nieuwe generatie kunstenaar/ontwerpers/onderzoekers vormgeeft aan scenario’s voor de nabije toekomst.

Diverse kunst- en ontwerpprojecten van studenten van de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut vormen de kern van deze publicatie. Veel van deze projecten verwarren, vertroebelen en gaan de confrontatie aan met wat er traditioneel gezien relevant is in onderzoekspraktijken. Deze voorbeelden van jonge kunstenaars laten zien wat er gebeurt als ideeën die binnen het traditionele domein van het onderzoek mijlenver uit elkaar lijken te liggen elkaar opeens kunnen aanraken en beïnvloeden.

IN/Search RE/Search richt zich op iedereen die zich vanuit een professionele praktijk bezighoudt met creatief, artistiek en academisch onderzoek en alle hybride vormen daar tussenin. IN/Search RE/Search richt zich ook op eenieder die vanuit de hoedanigheid van beleidsmaker, leraar, journalist, curator, student (en vanuit vele andere praktijken) betrokken is bij de manier waarop onze toekomst wordt vormgegeven en gerepresenteerd: diegenen die willen deelnemen aan een genuanceerd gesprek over hoe we de toekomst willen vormgeven.