Direct naar:

Reactivate! (Ned)

Vernieuwers van de Nederlandse architectuur

NIET BESCHIKBAAR

Auteur: Indira van ‘t Klooster
Ontwerp: Eva Heisterkamp

Indira van ’t Klooster (1971) studeerde architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgde haar loopbaan bij onder andere Arcam, TANGRAM Architecten en Architectuur Lokaal, waar ze met name lokale bestuurders adviseert. Zij is tevens eindredacteur van het kwartaalblad Architectuur Lokaal en hoofdredacteur van A10, new European Architecture. Verder is ze co-auteur van diverse boeken waaronder: 100 jaar Academie van Bouwkunst (2008), Samen bouwen aan de stad (2011), MA-SSA (2003) en Woning op Maat (2007) en publiceerde ze onder andere in De Witte Raaf, De Architect en op Archined.

Inhoudsopgave (pdf)

2013, trancityxvaliz | ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | paperback | 256 blz. | 24 x 17 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-78088-79-0

In de media

  • Lees hier de recensies van Reactivate! in arkkitehti (2014)

Gedurende de crisis is de omzet van Nederlandse architectenbureaus dramatisch gedaald, maar het aantal architectenbureaus gestegen. Een groeiend aantal jonge Nederlandse ontwerpers neemt het heft in eigen hand om met de middelen van de architectuur een antwoord te formuleren op maatschappelijke uitdagingen. Deze jonge architecten worden ontwikkelaar en ondernemer, creëren zelf opdrachtsituaties, vormen nieuwe coöperatieven en leveren ideeën die inspirerend zijn en ook in moeilijke financiële tijden praktisch toepasbaar en realiseerbaar zijn. Zij omarmen een nieuwe werkelijkheid waarin gebruikers, bewoners en opdrachtgevers partners worden. Zo komen zij, binnen de huidige maatschappelijke en financiële context, tot nieuwe ideeën over hun vak. Leegstand, processtedenbouw, stilvallende investeringen, sociale tegenstellingen, verstarde organisaties, milieueisen; deze generatie onderzoekt de conceptuele mogelijkheden van de nieuwe werkelijkheid.