Direct naar:

Sensing Earth

Cultural Quests Across a Heated Globe

€ 22,50 stuk Bestel nu!

  • Brengt de zoektocht van kunstenaars, critici en activisten naar een ecologisch duurzame toekomst in kaart
  • Introduceert culturele gemeenschappen en artistieke concepten, praktijken en organisaties die afstand nemen van de heersende antropocentrische benaderingen
  • Pleit voor een nieuwe en mondiale cultuur van solidariteit en respect, waarin het bewustzijn van het gelijke aandeel van mensen en andere (niet-)levende componenten aan de biosfeer centraal staat

Redactie: Philipp Dietachmair, Pascal Gielen, Georgia Nicolau

Bijdragen: Grégory Castéra, Center for Arts, Design and Social Research (Dalída Maria Benfield, Christopher Bratton, Luigi Coppola, Pelin Tan), Philipp Dietachmair, Futurefarmers, Pascal Gielen, Marina Guzzo, INLAND (Fernando García-Dory), Meander, Georgia Nicolau, Luciane Ramos Silva, Noel B. Salazar, Joy Mariama Smith, Naine Terena de Jesus, Dea Vidović, André Wilkens, Ana Žuvela

Ontwerp: Metahaven

Serie: Antennae-Arts in Society Series

Juni 2023, Valiz in samenwerking met European Cultural Foundation | pb | 290 blz. | 21 x 13,5 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-93246-24-9
Open-access free PDF

Philipp Dietachmair is 'Head of Programmes' bij de European Cultural Foundation; Pascal Gielen is Professor Sociologie aan de Universiteit Antwerpen (BE); Georgia Nicolau is onderzoeker en mede-oprichter/directeur van de non-profit organisatie Instituto Procomum in Santos (BR).

- Lees hier de recensie van Sensing Earth door Merlijn Twaalfhoven in Tijdschrift Boekman (14 september 2023)


Met de naderende escalatie van een ecologische catastrofe, zonder snelle oplossingen in zicht, zitten de kunsten en de cultuursector in een tweestrijd. Kunstenaars en culturele initiatieven hebben fysieke nabijheid nodig om ideeën uit te kunnen wisselen en betekenisvolle verbintenissen aan te gaan, maar het gemondialiseerde systeem waar ze deel van uitmaken draagt ook bij aan het ecologische verval van de planeet. In deze publicatie zoeken kunstenaars die worden geteisterd door deze problemen manieren om ze te bespreken en mogelijke uitwegen te formuleren.

In een poging te begrijpen hoe de kunsten, culturele gemeenschappen, organisaties en professionals weer in contact met planeet Aarde kunnen komen, stelt Sensing Earth dat onze klimaatproblemen in de eerste plaats een cultuur- en een esthetische kwestie zijn. De auteurs stellen dat technologie en wetenschap niet genoeg zijn om de ecologische problemen op te lossen, maar dat de problemen juist vanuit de politiek, cultuur en esthetiek zouden moeten worden benaderd. 

Sensing Earth bestaat uit essays, interviews, poëzie, manifesten, choreografische aanwijzingen, speculatieve fictie en praktijkonderzoeken, die opereren op het kruispunt van activisme, cultuur en natuur. Alle teksten onderzoeken welke zintuiglijke fundamenten nodig zijn om de systeemfouten aan te kaarten, en welke routes we moeten nemen om ons, zowel fysiek als emotioneel, intellectueel en ecologisch, draaiende te houden.