Direct naar:

Antennae-serie, Arts in Society

Deze serie wil bepaalde verschijnselen of nieuwe gedachtelijnen in de kunsten signaleren en via essays exploreren. Antennae bundelt deze thematische lijnen en beoogt aanknopingspunten te bieden voor verdere discussie of vervolgonderzoek.
Deze serie brengt de wisselwerking tussen veranderingen in de samenleving en culturele praktijken in kaart. Het beschouwt de kunsten als 'antennes', voelsprieten voor de culturele interpretatie en articulatie van actuele politieke, economische, sociale, technologische of milieukwesties.

Serie ontwerp: Metahaven
Formaat: 21 x 13,5 cm
Bindwijze: Paperback
Taal: Engels

De Antennae-Arts in Society reeks was een van de Winnaars Best Verzorgde Boeken 2009.

Peer Review
Antennae-Arts in Society is een peer-reviewed boekenreeks die artistiek, kritisch, speculatief en essayistisch schrijven valideert als een volwaardige academische publicatiemethode. De reeks wordt uitgegeven in samenwerking met het Antwerp Research Institute for the Arts van de Universiteit Antwerpen.

Voorstellen voor boekconcepten in alle artistieke en wetenschappelijke disciplines die cultuur als interpretatiebasis voor het sociale weefsel van ons hedendaagse leven nemen, zijn welkom en zullen voor publicatie door de academische raad in overweging worden genomen. De beoordeling van ingediende manuscripten vindt plaats volgens de principes van academische peer review (dubbel open review), door een kernredactie en adviesraad die gemengd zijn samengesteld, met daarin zowel wetenschappelijke als artistieke experts.

Redactie Valiz-Arts in Society boekenreeks:

  • Prof. Dr. Pascal Gielen, hoogleraar Sociologie van Cultuur & Politiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij is directeur van het Antwerp Research Institute for the Arts en het Culture Commons Quest Office (CCQO)
  • Prof. Dr. Thijs Lijster, Universitair Docent Filosofie van Kunst en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Astrid Vorstermans, Uitgeverij Valiz
  • Prof. Dr. Max Haiven, universitair hoofddocent aan de Lakehead University, Canada Onderzoeksleerstoel Cultuur, Media en Sociale Rechtvaardigheid, mededirecteur ReImagining Value Action Lab
  • Prof. Dr. Bahia Shehab is Professor Design Practice aan de American University in Caïro
  • Prof. Dr. Christine Greiner is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van São Paulo

De redactieleden beoordelen de geschiktheid van ingezonden manuscripten. Ontvankelijk bevonden manuscripten worden voorgelegd aan de adviesraad, die samen met één lid van de redactieraad het onafhankelijke peer review proces (dubbel open review) organiseert. Leden van de kernredactie of adviesraad die eerder samen met indieners van een te beoordelen manuscript hebben gepubliceerd, zijn uitgesloten van beoordeling van dat manuscript.

De adviescommissie bestaat uit kunstenaars en academici met een gedegen expertise, een productieve output en een aantoonbare internationale reputatie in de kunsten. De samenstelling van de adviescommissie reflecteert onze inzet voor gendergelijkheid, culturele diversiteit en pluraliteit van generaties. Zowel de redactie- als de adviescommissie streven ernaar om te allen tijde zo transparant mogelijk te opereren.

Per manuscript worden twee reviewers geselecteerd op basis van zowel hun artistieke als wetenschappelijke expertise, hetzij vanuit de commissie zelf, hetzij op basis van hun advies. Ze worden uitgesloten wanneer ze, samen met de redacteuren van het te beoordelen manuscript, coauteur zijn van een manuscript dat in de serie is gepubliceerd. De reviewers beoordelen het manuscript (en eventueel de individuele bijdragen) op wetenschappelijke en artistieke relevantie, originaliteit en kwaliteit. Vervolgens besluit de adviesraad, samen met voornoemd lid van de kernredactie, rekening houdend met de twee beoordelingsrapporten en eigen beoordeling, tot het geven van een: 
- positieve beoordeling
- voorlopige positieve beoordeling met opmerkingen
- negatieve beoordeling

Lees hier het interview met Pascal Gielen door Grégory Jérôme, HEAR.


Sensing Earth: Cultural Quests Across a Heated Globe, Philipp Dietachmair, Pascal Gielen, Georgia Nicolau (eds.), 2023

Performing Mourning: Laments in Contemporary Art, Guy Cools, 2021

The Aesthetics of Ambiguity: Understanding and Addressing Monoculture
, Pascal Gielen & Nav Haq (eds.)

When Fact Is Fiction: Documentary Art in the Post-Truth Era, Nele Wynants (ed.), 2020

Contemporary Artist Residencies: Reclaiming Time and Space, Taru Elfving, Irmeli Kokko, Pascal Gielen, 2019

The Future of the New: Artistic Innovation in Times of Social Acceleration, Thijs Lijster (ed.), 2018

Commonism: A New Aesthetics of the Real, Nico Dockx & Pascal Gielen (eds.), 2018

The Art of Civil Action: Political Space and Cultural Dissent, Philipp Dietachmair & Pascal Gielen (eds.), 2017

Imaginative Bodies: Dialogues in Performance Practices, Guy Cools, 2016

The Practice of Dramaturgy: Working on Actions in Performance, Konstantina Georgelou, Efrosini Protopapa, Danae Theodoridou (eds.), 2016

Aesthetic Justice: Intersecting Artistic and Moral Perspectives, Pascal Gielen & Niels Van Tomme (eds.), 2018

Alternative Mainstream: Making Choices in Pop Music, Gert Keunen, 2015

Arts Education Beyond Art: Teaching Art in Times of Change, Barend van Heusden & Pascal Gielen (eds.), 2015

In-between Dance Cultures: The Migratory Artistic Identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan, Guy Cools, 2015

Interrupting the City: Artistic Constitutions of the Public Sphere, Sander Bax, Pascal Gielen, Bram Ieven (eds.), 2015

Mobile Autonomy: Exercises in Artists' Self-Organization, Nico Dockx & Pascal Gielen (eds.), 2015

Moving Together: Theorizing and Making Contemporary Dance, Rudi Laermans, 2015

No Culture, No Europe: On the Foundation of Politics, Pascal Gielen (ed.), 2015

Spaces for Criticism: Shifts in Contemporary Art Discourses, Pascal Gielen, Thijs Lijster, Suzana Milevska, Ruth Sonderegger, 2015

Participation is Risky: Approaches to Joint Creative Processes, Liesbeth Huybrechts (ed.), 2014

The Ethics of Art: Ecological Turns in the Performing Arts, Guy Cools & Pascal Gielen (eds.), 2014

Dread: The Dizziness of Freedom, Juha van 't Zelfde (ed.), 2013

Institutional Attitudes: Instituting Art in a Flat World, Pascal Gielen (ed.), 2013

Teaching Art in the Neoliberal Realm: Realism versus Cynicism, Pascal Gielen & Paul De Bruyne (eds.), 2012

Community Art: The Politics of Trespassing, Paul De Bruyne & Pascal Gielen (eds.), 2011

Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art, Paul O'Neill & Claire Doherty (eds.), 2011

See it Again, Say it Again: The Artist as Researcher, Janneke Wesseling (ed.), 2011

The Fall of the Studio: Artists at Work, Wouter Davidts & Kim Paice (ed.), 2009

The Murmuring of the Artistic Multitude: Global Art, Memory and Post-Fordism, Pascal Gielen, 2009

Take Place: Photography and Place from Multiple Perspectives, Helen Westgeest (ed.), 2009