Direct naar:

Stedelingen veranderen de stad

Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie

€ 15,00 stuk Bestel nu!

  • Over bottom-up projecten als waardevolle 'proeftuinen' voor stedelijke ontwikkeling
  • Onderzoekt de nieuwe rolverdeling in het publiek domein tussen burgers, overheid en maatschappelijke instituties

Auteur: Mariska van den Berg
Redactie: Lotte Haagsma, Simon Franke
Ontwerp: Gabriele Franziska Götz, geassisteerd door Mariska Gewald

2013, trancityxvaliz | ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds BKVB, Mondriaan Fonds | paperback | 196 blz. | 18 x 11 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-78088-82-0

Inhoudsopgave (pdf)


Met kleinschalige initiatieven veranderen bewoners, kunstenaars, architecten, activisten en andere burgers naar eigen inzicht de publieke ruimte. De inzet varieert van ruimtelijke interventies – het bouwen van een paviljoen of het aanleggen van een buurtmoestuin – tot programma’s die de publieke ruimte aantrekkelijk maken voor gebruik en verblijf. Stedelingen veranderen de stad laat deze maatschappelijke beweging zien en analyseert de vaak moeizame verhouding tussen lokale initiatieven en de overheden en instituties die steden top-down vormgeven. De auteur beschrijft historische en hedendaagse initiatieven en vraagt zich af hoe deze een een duurzame bijdragen aan onze steden kunnen leveren. Aan de hand van historische voorbeelden, beschrijvingen van hedendaagse initiatieven, en een viertal interviews (met Tine de Moor, Apolonija Šušteršič, Willemijn Lofvers en Sadik Harchaoui) biedt Stedelingen veranderen de stad een toekomstbeeld en inspirerend perspectief op een andersoortige relatie tussen overheid en burgers.

Mariska van den Berg houdt zich als onderzoeker, curator, en redacteur en uitgever bezig met de relatie tussen beeldende kunst en openbare ruimte. Van haar onderzoek naar initiatieven van kunstenaars, bewoners en activisten deed zij tevens verslag op de website www.bottom-up-city.com.