Direct naar:

The Perfect Spectator

The Experience of the Art Work and Reception Aesthetics

€ 25,00 stuk Bestel nu!

Auteur: Janneke Wesseling
Ontwerp: Sam de Groot
Serie: vis-à-vis

2017, Valiz | paperback | 256 blz. | 23,5 x 16,5 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-90-80818-50-7


De sleutelvraag van dit boek is: hoe werkt het kunstwerk? Het betoog bevindt zich op het snijvlak van receptie-esthetica, kunstbeschouwing en kunstkritiek en wordt ondersteund door vele voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en uit de hedendaagse kunst. Wat gebeurt er in de relatie tussen kunstwerk en beschouwer? Hoe ervaren we betekenis in een werk? En hoe kan het proces van interpretatie het beste worden begrepen en gearticuleerd? Deze vragen staan centraal. De auteur richt zich op het ontrafelen en problematiseren van de theoretische terminologie over de interactie tussen kunstwerk en beschouwer. Zij biedt een nieuwe theoretische basis voor deze terminologie, waarbij inzichten uit de receptie-esthetica, de hermeneutiek, en de fenomenologie gecombineerd worden. The Perfect Spectator richt zich op een geïnteresseerd publiek dat meer wil weten over de werking van het kunstwerk, maar het is ook bedoeld voor kunstenaars, critici, andere kunstprofessionals en studenten in kunst, filosofie en geschiedenis. Het boek wil een handreiking bieden voor het kijken naar kunst, met het doel de ervaring van kunstwerken te verdiepen..

Janneke Wesseling (*1955) is schrijver en kunsthistoricus. Ze schrijft voor NRC Handelsblad en publiceerde daarnaast een aantal studies over hedendaagse kunst en artistiek onderzoek. Ze is directeur van PhDArts, promotieopleiding in visuele kunst en ontwerp aan de Universiteit Leiden, en hoogleraar en hoofd van het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag. In februari 2016 werd Wesseling benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Leiden.