Direct naar:

Vernieuwing van de stadsvernieuwing

Pleidooi voor ontwerpkracht

€ 24,50 stuk Bestel nu!

  • Wat is de rol van de architect in een tijd waarin grootschalige stedelijke ontwikkeling is stilgevallen?

Auteurs: Henk Engel, Endry van Velzen, Olof van de Wal
Ontwerp: Coppens Alberts

2013, trancityxvaliz | ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stadsarchieven van Leiden, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam | paperback| 196 blz. | 24 x 17 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-78088-83-7

In de media

  • Lees hier de recensie van Vernieuwing van de stadsvernieuwing in Rooilijn (2014)

Tussen 1970 en 1990 vond een ongekende vernieuwing plaats van vooroorlogse buurten in de grotere steden van ons land. Grote aantallen betaalbare woningen en maatschappelijke voorzieningen zijn gerealiseerd, maar verdwenen is de economische bedrijvigheid en de openbare ruimte is er kwalitatief lang niet altijd op vooruit gegaan. Na 1990 komen sommige van de oude stadvernieuwingswijken in de lift en worden geliefde (en dure) woonwijken, terwijl andere buurten problemen blijven houden. De ontwerpstudies in dit boek laten aan de hand van de vier ‘probleemwijken’ Leiden Havenkwartier, Den Haag Schilderswijk, Rotterdam Feijenoord en Amsterdam Indische Buurt zien op welke wijze economie, infrastructuur en publieke ruimte de sleutels zijn voor nieuwe strategieën bij buurtverbetering. Drie essays beschrijven de geschiedenis van de stadsvernieuwing, de nieuwe opties voor stedelijke vernieuwing en de opgave voor architectuur en stedenbouw op een moment dat de rijksoverheid is gestopt met grootschalige programma’s. Het boek eindigt met een pleidooi en een instrumentarium voor het ruimtelijk ontwerp.

Henk Engel is Associate Professor Architecture bij de TU Delft.
Endry van Velzen is architect-stedenbouwkundige en partner van De Nijl Architecten.
Olof van de Wal is lid van het Managementteam van Platform 31.